Ανάλυση Σύστασης Σώματος
Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

FZO – Κέντρο διατροφής και μεταβολισμού

Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Με την ανάλυση σύστασης σώματος μπορούμε να δούμε με μεγάλη ακρίβεια την σύνθεση του σώματός μας. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από την μέθοδο της Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης να αξιολογήσουμε:

  • Τα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα του συνολικού και επί μέρους σωματικού λίπους
  • Αναλογία και κατανομή σωματικής μάζας
  • Απώλεια λίπους χωρίς κίνδυνο απώλειας μυϊκής μάζας
  • Αλλαγές στην σύσταση του σώματος που σχετίζονται με το γήρας και τον υποσιτισμό
  • Επίπεδα υδάτωσης στο σώμα συνολικά κατ’ αναλογία ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων υγρών
  • Σπλαχνικό λίπος το οποίο προδιαθέτει σε μεταβολικά νοσήματα
  • Τη μεταβολική ηλικία του εξεταζόμενου

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός σε ηρεμία (RMR) είναι μοναδικός για κάθε άνθρωπο και χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής βασισμένο στις πραγματικές θερμιδικές ανάγκες του κάθε ατόμου. Ο βασικός μεταβολισμός επηρεάζεται από το φύλο, την ηλικία, το σωματικό βάρος αλλά και από γενετικούς, ορμονικούς παράγοντες και την κλινική εικόνα του ατόμου. Το fitmate είναι μία συσκευή Μέτρησης Βασικού Μεταβολισμού όπου με την μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας μας δίνει την δυνατότητα να μετρήσουμε με μεγάλη ακρίβεια τις ενεργειακές δαπάνες του εξεταζόμενού μας.

Το αποτέλεσμα της μέτρησης, μπορεί να σας εκπλήξει !!!

Tanita BC-418
Tanita BC-418
Fitmate
Fitmate

Προγραμματίστε μια συνεδρία